projekty
15 marca, 2022

ROZWIJANIE OFERTY SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE NOWOSĄDECKIM

WAŻNE DOKUMENTY Deklaracja uczestnictwa Formularz rekrutacyjny Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Zakres danych osobowych Regulamin organizacji staży zawodowych Regulamin udzielania stypediów stażowych Oświadczenie […]
15 marca, 2022

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie […]
15 marca, 2022

EKONOMIA SPOŁECZNA DLA SZKÓŁ

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju bierze udział w projekcie pn. „Ekonomia społeczna dla szkół” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet: II.
15 marca, 2022

Z KRYNICY ZDROJU DO EUROPY PODBOJU

W ramach projektu zrealizowano dwie zagraniczne mobilności zawodowe, w których udział wzięło w sumie 60 uczniów kształcących się w ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju […]
15 marca, 2022

PROJEKT „POZNAJ POLSKĘ”

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju  prowadzony przez Powiat Nowosądecki otrzymał w roku szkolnym 2021/2022 16.000 zł dofinansowania na organizację wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Dotacja pochodzi z Ministerstwa […]
15 marca, 2022

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

O projekcie: Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VI edycja”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata […]
Skip to content