projekty
18 lutego, 2023

Młode Głowy i Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Projekt „MŁODE GŁOWY jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.
15 marca, 2022

ROZWIJANIE OFERTY SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE NOWOSĄDECKIM

WAŻNE DOKUMENTY Deklaracja uczestnictwa Formularz rekrutacyjny Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Zakres danych osobowych Regulamin organizacji staży zawodowych Regulamin udzielania stypediów stażowych Oświadczenie […]
15 marca, 2022

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie […]
Skip to content