Zespół Szkół Ponadpodstawowych powstał we wrześniu 2002 roku z połączenia dwóch szkół z bogatymi tradycjami: Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sucharskiego.
Nowa Szkoła 25 października 2005 roku przyjęła im. Jana Pawła II.

Placówka jest szkołą na miarę XXI wieku.

Młodzieży ambitnej, pragnącej poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, gwarantuje uzyskanie najlepszych wyników na egzaminie maturalnym oraz egzaminie z kwalifikacji w zawodzie.
Wszystko dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która jednocześnie kształtuje osobowość młodego człowieka w drodze do dorosłości poprzez wskazanie najistotniejszych wartości, jakie powinny cechować każdego z nas.
,
Szkoła jest piękna, nowa, bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne.
Dysponuje nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi, czytelnią multimedialną oraz nowoczesną salą sportową z zapleczem.
Skip to content