Power Erasmus+
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju otrzymał dofinansowanie w wysokości 161 989,00 PLN w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” Erasmus+.
To duży sukces naszej szkoły, która regularnie organizuje wyjazdy na zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum, natomiast teraz do tego międzynarodowego grona dołączą również uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego w naszej szkole - mówi dyrektor Maria Aleksander-Pisz. Tytuł projektu, który będziemy realizować dla tego typu kształcenia, to : „Z kompetencjami w świat!”. Jego głównym założeniem jest zagraniczna mobilność, podczas której nasi uczniowie LO wezmą udział we wspólnych zajęciach, warsztatach i ćwiczeniach z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej. Pozwolą one rozwinąć kompetencje kluczowe – w zakresie wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych oraz w zakresie przedsiębiorczości. Uczniowie wyjadą pod opieką nauczycieli, którzy zadbają o ich bezpieczeństwo oraz o prawidłową realizację programu zajęć edukacyjnych czy programu edukacyjno-kulturowego. Pragnę nadmienić, że realizacja projektu Erasmus+ „Z Krynicy -Zdroju do Europy podboju” dla klas technikum spotkała się z dużą aprobatą uczniów i rodziców.
W ramach projektu zrealizowano dwie zagraniczne mobilności zawodowe do Grecji, w których udział wzięło w sumie 60 uczniów kształcących się w ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju w trzech zawodach: Technik Budownictwa, Technik Hotelarstwa, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Ponadto, otrzymaliśmy akredytację w Programie Erasmus+ na lata 2021-2027 dla klas technikum, który będziemy systematycznie rozszerzać i urozmaicać o kolejne profile i kraje.
Mając na uwadze nasze doświadczenia i zaufanie naszych partnerów, postanowiliśmy starać się o kolejne zagraniczne projekty, rozszerzając je o klasy liceum ogólnokształcącego.
Cieszymy się na myśl o kolejnych zagranicznych wyjazdach edukacyjnych. Dokładamy wszelkich starań, aby nieustannie poszerzać ofertę edukacyjną szkoły, która w tej chwili zakłada realizacją zagranicznych praktyk zawodowych i właśnie zostaje wzbogacona programem Power Erasmus+, dedykowanym dla uczniów klas LO.
Skip to content