Technik budownictwa

Projektuje, wybuduje, Europę też zwojuje!

"Z nami zbudujesz swoją przyszłość"


Fascynuje Cię architektura i branża budowlana?
Technikum budowlane to propozycja dla osób pragnących uzyskać szeroką wiedzę z zakresu projektowania, dokumentacji budowy, kosztorysowania i nadzoru budowlanego. Jest zawodem dla tych, którzy chcą nabyć umiejętności z zakresu organizowania robót budowlanych, sporządzania kosztorysów oraz wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich.

języki obce
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język niemiecki w budownictwie
Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
Kwalifikacje
 • BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych i sporządzanie kosztorysów
Zajęcia rozwijające zainteresowania
 • Modelowanie graficzne w branży budowlanej

CZYTAJ WIĘCEJ

Czego się nauczysz:
 • posługiwać się dokumentacją techniczną,
 • projektować proste elementy konstrukcyjne budowli,
 • opracowywać projekty organizacji robót budowlanych,
 • dobierać sprzęt i maszyny do określonych robót budowlanych,
 • kierować gospodarką materiałową na budowie, 
 • wykonywać określone roboty budowlane,
 • organizować i kontrolować roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizować i kontrolować roboty budowlane stanu surowego i robót wykończeniowych,
 • organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • technologii wznoszenia budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych,
 • sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową,
 • wykonywać przedmiary i obmiary robót,
 • przeprowadzić kontrolę jakości robót,
 • wykonywać kalkulację robót,
 • wykorzystania i obsługi programów komputerowych w zakresie projektowania i kosztorysowania,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Co możemy Ci zaoferować
 • naukę w technikum znajdującym się na liście Szkół Olimpijskich,
 • branżowe kursy i szkolenia zawodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej,
 • wyjazdy dydaktyczne, imprezy branżowe i zajęcia prowadzone przez specjalistów z branży i wykładowców wyższych uczelni,
 • patronat Firmy Piszczek – Budownictwo. Damian Piszczek – uczestnictwo w stażach, kursach i szkoleniach zawodowych,
 • udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli przedmiotów zawodowych z uprawnieniami egzaminatorów OKE, stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe,
 • naukę w nowoczesnych pracowniach budowlanych,
 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i dobre przygotowanie do podjęcia studiów wyższych,
 • zajęcia z projektowania w programie AutoCad i kosztorysowania w programie Norma Pro oraz Norma Expert,
 • atrakcyjne praktyki i staże zawodowe,
 • przyjazną i życzliwą atmosferę nauczania.
Możliwości zatrudnienia
 • firmy usługowo-remontowo-budowlane w kraju i za granicą,
 • biura projektowe,
 • sklepy i hurtownie z materiałami budowlanymi,
 • wytwórnie prefabrykatów i innych materiałów budowlanych,
 • stanowiska prowadzenia: dokumentacji budowy, kosztorysowania i nadzoru
 budowlanego,
 • własna działalność gospodarcza.
 • Przykładowe przedmioty
  • Działalność w budownictwie
  • Rysunek budowlany
  • Podstawy budownictwa
  • Organizacja robót budowlanych
  • Technologia zbrojarko-betoniarska
  • Dokumentacja budowlana
  • Pracownia zbrojarsko-betoniarska
  • Pracowania robót budowlanych
  • Pracownia kosztorysu
  • Pracownia dokumentacji budowlanej

  Z ŻYCIA KLASY

  086
  Zobacz więcej zdjęć