admin
16 marca, 2022

Zapełnij CV zanim skończysz szkołę!

Kurs Animatora Czasu Wolnego organizowany dla uczniów Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju to już szkolna tradycja! Przedsiębiorczość, zadbanie o własne CV już w szkole, korzystanie z możliwości samorozwoju, proponowanych przez szkołę […]
15 marca, 2022

ROZWIJANIE OFERTY SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE NOWOSĄDECKIM

WAŻNE DOKUMENTY Deklaracja uczestnictwa Formularz rekrutacyjny Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Zakres danych osobowych Regulamin organizacji staży zawodowych Regulamin udzielania stypediów stażowych Oświadczenie […]
15 marca, 2022

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie […]
Skip to content