admin
8 kwietnia, 2022

Jedna szkoła wiele możliwości!

8 kwietnia, 2022

Plakat rekrutacyjny 2022/2023

6 kwietnia, 2022

Zapraszamy na dni otwarte

27 marca, 2022

Kacper Galik laureatem konkursu językowego!

Miło nam poinformować, że Kacper Galik uczeń klasy III technikum ekonomicznego w Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju został Finalistą i Laureatem II Konkursu Lingwistycznego Duet 2021/2022.Organizatorem konkursu był […]
23 marca, 2022

Biuletyn-podsumowanie projektu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju za jeden z głównych celów stawia sobie pomoc swoim podopiecznym w uzyskaniu jak najwyższych wyników w nauce […]
16 marca, 2022

Zapełnij CV zanim skończysz szkołę!

Kurs Animatora Czasu Wolnego organizowany dla uczniów Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju to już szkolna tradycja! Przedsiębiorczość, zadbanie o własne CV już w szkole, korzystanie z możliwości samorozwoju, proponowanych przez szkołę […]
15 marca, 2022

ROZWIJANIE OFERTY SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE NOWOSĄDECKIM

WAŻNE DOKUMENTY Deklaracja uczestnictwa Formularz rekrutacyjny Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Zakres danych osobowych Regulamin organizacji staży zawodowych Regulamin udzielania stypediów stażowych Oświadczenie […]
15 marca, 2022

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie […]
15 marca, 2022

EKONOMIA SPOŁECZNA DLA SZKÓŁ

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju bierze udział w projekcie pn. „Ekonomia społeczna dla szkół” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet: II.
Skip to content