Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

Wykaz podręczników

na rok szkolny 2021/2022

dla uczniów

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju


Klasa 1 B  (medyczno – ratownicza)

Klasa 1 C (psychologiczna)

Klasa 1 TL  (technik logistyk)

Klasa 1 TE (technik ekonomista)

Klasa 1 TB (technik budownictwa)

Klasa 1 TI (technik informatyk)

Klasa 1 TG (technik żywienia i usług gastronomicznych)

Klasa 1 TH (technik hotelarstwa)

Klasy drugie, trzecie oraz czwarte kontynuują serie podręczników przedmiotów ogólnokształcących.

Tytuły oraz autorów podręczników przedmiotów zawodowych nauczyciele podadzą do wiadomości uczniów na pierwszych zajęciach przedmiotowych.

Skip to content