Technikum logistyczne

Technik logistyk

Są standardy i jest logistyk!

Logistyczne, praktycznie, fantastycznie!


LOGISTYK
to dziś specjalista od zaopatrzenia, planowania, produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Kierunek jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży TSL. Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do finalnego odbiorcy oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku. Powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, zmniejsza koszty, analizuje stan zapasów w magazynie i zarządza nimi, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Zajmuje się również gospodarką odpadami, organizacją imprez masowych oraz tematyką logistyki w wojsku, policji, szpitalach i miastach.

języki obce
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język angielski w logistyce
Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
Kwalifikacje
 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu
Zajęcia rozwijające zainteresowania
 • Modele symulacyjne w branży TSL

CZYTAJ WIĘCEJ

Wybierając ten kierunek nauczysz się:
 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynów, zarządzania zapasami,
 • obsługi programów magazynowych i transportowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • planowania i organizowania usług logistycznych,
 • organizowania procesów transportowo- spedycyjnych,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
 • narzędzi nowoczesnego biznesu i nowoczesnych modeli sprzedaży,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • branżowego języka angielskiego.
Co możemy Ci zaoferować?
 • naukę w technikum uhonorowanym tytułem Złotej Szkoły NBP 2021/2022 i Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości REVAS,

 • udział w programach i projektach edukacyjnych Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Banku Polskiego,

 • kursy i szkolenia zawodowe z zakresu logistyki i spedycji finansowane ze środków Unii Europejskiej,

 • współpracę z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu,

 • wycieczki dydaktyczne i warsztaty Akademii Umiejętności Eurocash, Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport, Centrum Logistycznego Amazon,

 • udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

 • prowadzenie wirtualnej firmy transportowej z wykorzystaniem Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS,

 • wysoko wykwalifikowaną kadra nauczycieli przedmiotów zawodowych z uprawnieniami egzaminatorów OKE, samodzielnego księgowego, dorady zawodowego, Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS, pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe,

 • naukę w nowoczesnej pracowni logistycznej wyposażonej w wysokiej jakości sprzęt komputerowy z oprogramowaniem branżowym,

 • dobre przygotowanie do podjęcia studiów wyższych,

 • atrakcyjne praktyki i staże zawodowe,

 • przyjazną i życzliwą atmosferę nauczania.

Możliwości zatrudnienia
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe,

 • transport i spedycja,

 • centra logistyczne,

 • branża informatyczna i telekomunikacyjna,

 • branża e-commerce,

 • gospodarka odpadami,

 • urzędy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,

 • służby mundurowe,

 • różne stanowiska pracy w działach marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania,

 • własna działalność gospodarcza w każdej branży, w tym biznesu internetowego.

Przykładowe przedmioty
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Podstawy logistyki

 • Zarzadzanie magazynem

 • Magazyny produkcyjne i dystrybucyjne

 • Procesy transportowe

 • Usługi transportowe i spedycyjne

 • Pracownia obsługi klienta

 • Pracownia magazynowa

 • Organizacja pracy magazynu

 • Pracownia transportowa

 • Organizacja procesów transportowych

Z ŻYCIA KLASY

Technikum logistyczne
Zobacz więcej zdjęć

Nie jesteś jeszcze zdecydowany na wybór? - zobacz również


logistyczne
Technikum logistyczne
informatyczne
Technikum informatyczne
ekonom_krynica
Technikum ekonomiczne
gastronom_krynica
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
budowlane
Technikum budowlane
hotelarskie
Technikum hotelarskie
Skip to content