Erasmus +

Aktualności

Tytuł: Rekrutacja do projektu Erasmus+ - wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe, które zostaną zorganizowane dzięki otrzymaniu dodatkowych środków finansowych w ramach projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055904. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy!

Głównym założeniem projektu jest realizacja zagranicznej mobilności zawodowej, w ramach, których w sumie 7 uczniów naszej szkoły odbywać będzie 80-godzinny staż zawodowy, a także weźmie udział w programie edukacyjno-kulturowym.

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055904, jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000047618.

Lista część 1
Lista część 2
Protokół z posiedzenia komisji projektowej

Tytuł: Rekrutacja do projektu Erasmus+ - zagraniczne praktyki zawodowe w GrecjiW związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych na organizację zagranicznych praktyk zawodowych w ramach Programu Erasmus+ zapraszamy uczniów z Technikum Hotelarskiego oraz Gastronomicznego do wzięcia udziału w rekrutacji.

Głównym założeniem projektu jest realizacja zagranicznej mobilności zawodowej, w ramach, których w sumie 7 uczniów naszej szkoły odbywać będzie 80-godzinny staż zawodowy, a także weźmie udział w programie edukacyjno-kulturowym.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz Regulaminem Mobilności. Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami można składać do 18 września 2023 roku. Wewtorek 19września 2023 roku udostępnione na stronie szkoły oraz w sekretariacie zostaną listy rankingowe. Od tego momentu każdy z uczniów ma 3 dni na odwołanie się od decyzji Komisji Projektowej.Po uwzględnieniu ewentualnego odwołania, ostateczne zatwierdzenie wyników nastąpi 22września 2023 roku.

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055904, jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000047618.

Ważne dokumenty

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji
Oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin mobilności zagranicznej


Kolejna mobilność w ramach Programu Erasmus+ przed nami!Miło nam poinformować, że kolejny wniosek (nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000120483) złożony w ramach Akredytacji Erasmusa otrzymał dofinansowanie w wysokości 53 343,00 euro. Dzięki temu 23 uczniów oraz 2 nauczycieli wyjedzie na wiosnę do Włoch, aby realizować tam praktyki zawodowe oraz program edukacyjno-kulturowy.

Projekt oraz międzynarodowe działania podejmowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II stanowią odpowiedź na potrzeby uczniów oraz społeczności szkolnej w zakresie kształcenia zawodowego. Głównym celem projektu jest wsparcie 23 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju w nabyciu praktycznych kompetencji zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz zwiększenie standardu nauczania w placówce. Ważnymi założeniami niniejszej inicjatywy są również budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w regionie, a także podnoszenie poziomu kształcenia, dzięki czemu przyszli absolwenci będą pożądanymi pracownikami na rynku pracy. Głównym założeniem projektu jest realizacja dwutygodniowej mobilności zagranicznej uczniów w ramach której zrealizują oni 80-godzinny program praktyk zawodowych, a także wezmą udział w ciekawym i bogatym programie edukacyjno-kulturowym. Takie aktywności zagwarantują wszechstronny rozwój uczniów i podniesienie ich wartości na polskim i europejskim rynku pracy.

Jeżeli chodzi o cele projektu to są one następujące:
• Rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych 23 uczniów, którzy będą mieli okazje pracować w renomowanych przedsiębiorstwach świadczących usługi na wysokim poziomie.
• Zdobycie przez uczniów biorących udział w mobilności kompetencji językowych. Podczas przebywania za granicą będą zmuszeni porozumiewać się po angielsku, co pozytywnie wpłynie na przełamanie bariery językowej i poznanie nowego, zwłaszcza zawodowego słownictwa.
• Rozwój odpowiednich postaw, cech osobowości i kompetencji miękkich, które w przyszłości ułatwią absolwentom znalezienie pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
• Zapoznanie się uczniów biorących udział w mobilnościach z nowymi technologiami oraz innowacyjnymi metodami pracy w danej dziedzinie, których mogliby nie mieć możliwości poznać w polskich realiach.
• Zwiększenie mobilności zawodowej uczniów na międzynarodowym rynku pracy. Oprócz zdobycia odpowiednich kompetencji i postaw uczniowie na własną rękę będą mogli zobaczyć jakie możliwości daje zagraniczny rynek pracy oraz pozbędą się lęku przed mobilnością między europejskimi państwami.
• Nawiązanie przez szkołę nowych kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Da to możliwość nawiązania współpracy, przez co kolejni uczniowie będą mogli odbyć zagraniczne staże zawodowe.

Projekt realizowany jest we współpracy z włoską organizacją Futuro e Progresso Associazione di promozione sociale, która gwarantuje realizację praktyk zawodowych w renomowanych włoskich przedsiębiorstwach, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i logistycznym. Odpowiedni wybór partnera przełoży się na sukces projektu oraz realizację wszystkich jego celów i założeń.

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000120483, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000047618
Zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+

Tytuł: Początek procesu Rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+


Tytuł: Początek procesu Rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+

Mamy przyjemność ogłosić początek rekrutacji do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055904, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000047618.

Głównym założeniem projektu jest realizacja zagranicznej mobilności zawodowej, w ramach, których w sumie 29 uczniów naszej szkoły odbywać będzie 80-godzinny staż zawodowy, a także weźmie udział w programie edukacyjno-kulturowym. Głównym celem projektu jest wsparcie 29 uczniów naszej szkoły w nabyciu praktycznych kompetencji zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz zwiększenie standardu nauczania w placówce. Dzięki temu zwiększą się szanse uczniów na polskim i europejskim rynku pracy.

W mobilności udział weźmie 5 uczniów z zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, 8 z zawodu Technik Hotelarstwa 10 z zawodu Technik Informatyk oraz 6 Techników Budownictwa. Poza uczniami, do Grecji wyjedzie także po 2 nauczycieli w roli osób towarzyszących. Mobilność realizowana będzie w dniach od 17 do 28 kwietnia 2023 roku (+ dni podróży).

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji. Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami można składać do końca stycznia 2023 roku. We wtorek 7 lutego 2023 roku udostępnione na stronie szkoły oraz w sekretariacie zostaną listy rankingowe. Od tego momentu każdy z uczniów ma 3 dni na odwołanie się od decyzji Komisji Projektowej. Po uwzględnieniu ewentualnego odwołania, ostateczne zatwierdzenie wyników nastąpi 10 lutego 2023 roku.

Dokumenty do pobrania
Regulamin rekrutacji
Regulami mobilności zagranicznej
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika.

Nasi Partnerzy w Projekcie Erasmus+

23 marca, 2022

Biuletyn-podsumowanie projektu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju za jeden z głównych celów stawia sobie pomoc swoim podopiecznym w uzyskaniu jak najwyższych wyników w nauce […]
8 marca, 2022

Grecka przygoda

Uczniowie technikum hotelarskiego, gastronomicznego i budowlanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju zakończyli praktyki zawodowe w Grecji, uzyskując Certyfikaty ukończenia Międzynarodowych Praktyk Zawodowych w ramach Projektu Erasmus+. Uczniowie […]
28 kwietnia, 2021

Spotkanie rodziców i uczniów

przed wyjazdem na praktyki do Grecji W dniu 27 kwietnia 2021 r. na platformie MS Temas zgodnie z harmonogramem realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu ERASMUS+ odbyło się spotkanie uczestników projektu oraz ich Rodziców.W spotkaniu uczestniczyli: […]

Skip to content