Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2023 r.

Rok szkolny został podzielony na dwa okresy  :

I okres:

od 1 września 2023r. do 22 grudnia  2023r. – klasy maturalne

od 1 września 2023r. do 19 stycznia 2024r. – klasy niematuralne

II okres:

od 2 stycznia 2024r. do 26 kwietnia 2024r. – klasy maturalne

od 22 stycznia 2024r. do 21 czerwca 2024r. – klasy niematuralne

Ferie zimowe:

12 – 25 lutego 2024 r.

Przerwy świąteczne:

– zimowa: 23–31 grudnia 2023 r.,

– wiosenna: 28 marca  – 2 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych:

26 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie: 22 czerwca–31 sierpnia 2023 r.

Terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:  zgodnie z harmonogramem określonym w komunikacie dyrektora CKE.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

DataDzień tygodniaŚwięto – dzień ustawowo wolny
od pracy
Propozycja dnia wolnego
w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
14 października 2023 r.sobotaDEN – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych  ——————–
1 listopada 2023 r.środaWszystkich Świętych30 i 31 października (poniedziałek i wtorek) 2 listopada 2023 r. (czwartek)
11 listopada 2023 r.sobotaNarodowe Święto Niepodległości——————– ——————–
6 stycznia 2024r.sobotaŚwięto Trzech Króli——————-
1 maja 2024 r.środa1 Maja – Święto Pracy——————–
3 maja 2024 r.piątekŚwięto Konstytucji
3 Maja
2 maja 2024 r. (czwartek)
30 maja 2024 r.czwartekBoże Ciało31 maja 2024 r. (piątek) 

7 maja 2024r.(wtorek)  – egzamin maturalny z j. polskiego

8 maja 2024r. (środa) – egzamin maturalny z matematyki

9 maja 2024r. (czwartek) – egzamin maturalny z j. angielskiego

13 maja 2024r. (poniedziałek) – egzamin maturalny z j. angielskiego – poziom rozszerzony

12 stycznia 2024r. (piątek) – pisemny egzamin zawodowy

Terminy praktyk zawodowych

KlasaTermin
3 TB,  4 TB18.09 – 13.10
3 TEL,  4 TI16.10 – 16.11
3 TI20.11 – 15.12
3 TGH22-01 – 1.03. 2024
4 TG,  4 TH4.03 – 4.04. 2024

Ocenianie i klasyfikacja – terminy

DataZadanie
21.11.2023r.Wystawienie zagrożeń w klasach maturalnych  
12.12.2023r.Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych  – klasy maturalne  
15.12.2023r.Wystawienie ocen śródrocznych  – klasy maturalne  
19.12.2023r.Klasyfikacja śródroczna uczniów klas maturalnych  
19.12.2023r.  Wystawienie zagrożeń w klasach niematuralnych  
9. 01.2024r.Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych – klasy nie maturalne    
12.01.2024r.Wystawienie ocen śródrocznych w klasach nie maturalnych.  
16.01.2024r.Klasyfikacja śródroczna uczniów klas nie maturalnych.  
26.03.2024  Wystawienie zagrożeń w klasach maturalnych  
16.04.2024r.Wystawienie proponowanych ocen  rocznych  – klasy maturalne  
19.04.2024r.Wystawienie ocen rocznych  – klasy maturalne  
23.04.2024r.Klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych  
21. 05.2024r.  Wystawienie zagrożeń w klasach niematuralnych  
11.06.2024r.Wystawienie proponowanych ocen rocznych – klasy nie maturalne    
14.06.2024r.Wystawienie ocen rocznych  – klasy nie maturalne  
18.06.2024r.Klasyfikacja roczna uczniów klas nie maturalnych  
19,20.06.2024r.Egzaminy klasyfikacyjne.  

Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

Zebrania RP odbywać się będą we wtorki.

Lp.TerminTematyka/cel
   29.08.2023  Zebranie organizacyjne –  przedstawienie organizacji pracy szkoły  w roku szkolnym 2023/2024. prezentacja nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole,informacja o wynikach rekrutacji,przedstawienie tygodniowego planu lekcji,długość przerw,  przydział godzin obowiązkowych i ponadobowiązkowych, przydział wychowawstw,zapoznanie z planem pracy na nowy rok szkolny,przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego,przedstawienie informacji z narady w kuratorium,przydział sal lekcyjnych do opieki,wyniki klasyfikacji i promocji uczniów po zakończeniu egzaminów poprawkowych
 12.09.2023Konferencja:   przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,  przedstawienie planów pracy zespołów   przedmiotowych,
 26.09.2023Raport z przeprowadzenia diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Diagnoza klas pierwszych.
 wrzesieńSzkoleniowa  – Nie bójmy się stosować procedury „Niebieskie karty”. – Zadania i obowiązki nauczycieli na początku roku szkolnego
 24.10.2023Analiza matur i egzaminów kwalifikacji zawodowych.
 24.10.2023Szkoleniowa – Sztuczna inteligencja, czyli AI w edukacji (8)
 listopadSzkoleniowa – Edukacja klasyczna w szkole – jej paradygmaty i cele. Dlaczego edukację klasyczną uznano za remedium na problemy współczesnej szkoły.
 listopadSzkoleniowa – Od zaangażowania do sukcesu – o sztuce motywacji i jej znaczeniu w szkole (2)
 19.12.2023Klasyfikacyjna – klasyfikacja uczniów klas maturalnych. Szkolenie dotyczące procedur  egzaminu zawodowego.
 grudzieńSzkoleniowa – Jak mądrze wychować dzisiejszego ucznia, czyli pozytywna dyscyplina w praktyce.
 16.01.2024Klasyfikacyjna – klasyfikacja uczniów klas nie maturalnych.
 lutyŚródroczne sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego . Podsumowanie półrocznej pracy szkoły.
 marzecSzkoleniowa
 23.04.2024Klasyfikacyjna – klasyfikacja uczniów klas maturalnych.  Szkolenie dotyczące procedur egzaminu maturalnego.  .
 4.06.2024Analiza sytuacji edukacyjno-wychowawczych w klasach, ewaluacja realizacji procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 18.06.2024Klasyfikacyjna klasyfikacja roczna uczniów wytypowanie uczniów do Stypendium Ministra Edukacjiwytypowanie uczniów do Stypendium  Prezesa Rady Ministrówwytypowanie uczniów do Stypendium Starosty Powiatu Nowosądeckiego.
 28.06.2024 r.- godz. 10.00Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 Sprawozdania nauczycieli z działalności w szkoleInformacja dyrektora szkoły o pracy szkoły  w roku szkolnym 2023/2024,przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,wnioski i zalecenia do pracy w kolejnym roku szkolnym Informacja dyrektora o pracy  
 29.08.2024 r. – godz. 10.00  Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego.   Organizacyjna – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024  

Terminy zebrań z rodzicami

Lp.TerminTematyka/cel
113 – 14. 09.2023Zebrania klasowe z rodzicami – informacyjne
221.11.2023  – godz. 18.00Zebrania klasowe z rodzicami klas maturalnych   – informacja o zagrożeniach
319.12.2023 – godz. 18.00Zebrania klasowe z rodzicami klas niematuralnych   – informacja o zagrożeniach
42.01.2024 – godz. 18.00Zebranie klasowe z rodzicami  uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce – przekazanie informacji o wynikach próbnych matur  (klasy maturalne) – przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji semestralnej

523.01.2024 – godz. 18.00Zebranie klasowe z rodzicami  uczniów klas niematuralnych – przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce – przekazanie informacji o wynikach próbnych matur  (klasy maturalne) – przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji semestralnej

626.03.2024r. – godz. 18.00Klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji o postępach uczniów w nauce – przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych – informacja o uroczystości zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych – harmonogram egzaminu maturalnego
721.05.2024 r. – godz. 18.00Klasowe zebrania z rodzicami  uczniów klas niematuralnych – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcowych w klasach – omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasach – ankieta dla rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2022 r.

Rok szkolny został podzielony na 2 okresy:

I półrocze: 1 września – 22 grudnia 2022r. (klasy maturalne)

I półrocze: 1 września – 27 stycznia 2023r

II półrocze: 2 stycznia – 28 kwietnia 2023 (klasy maturalne)

II półrocze: od 30 stycznia 2023r do 23 czerwca 2023r.

Ferie zimowe:  30 stycznia -12 lutego 2023 r

Przerwy świąteczne:

– zimowa: 23–31 grudnia 2022 r.,

– wiosenna: 06–11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023r.

Ferie letnie24 czerwca–31 sierpnia 2023 r.

Terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego/egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodziezgodnie z harmonogramem określonym w komunikacie dyrektora CKE.

Egzamin maturalny:

4.05.2023. – j. polski

5.05.2023. – j. angielski

8.05.2023. – matematyka

 

2. Dni ustawowo wolne od pracy

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022r.
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022r
 • Boże Narodzenie – 25 – 26 grudnia 2022r.
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023r.
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023r.
 • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023r.
 • Święto Pracy – 1 maja 2023r
 • Święto Konstytucji Trzeciego maja – 3 maja 2023r
 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023r

   

                3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 14 października 2022  r (piątek) – DEN
 • 31 października 2022 r (poniedziałek)
 • 2 listopada 2022 r (środa)
 • 2 stycznia 2023 r (poniedziałek)
 • 2 maja 2023 r (wtorek)
 • 4 maja 2023 r (czwartek) – pisemny egzamin maturalny z języka poilskiego
 • 5 maja 2023 r (piątek) – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
 • 8 maja 2023 r (poniedziałek) – pisemny egzamin maturalny z matematyki
 • 19, 20 czerwca 2023 r (poniedziałek, wtorek) – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej / przygotowanie dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego 2022/23

 

4. Harmonogram zakończenia semestrów:

I półrocze

KLASY MATURALNE
1.09.2022 – 22.12.2022
POZOSTAŁE KLASY
1.09.2022-27.01.2023
TERMIN / ZADANIETERMIN / ZADANIE
6.12.2022 WYSTAWIANIE PROPONOWANYCH OCEŃ ŚRÓDROCZNYCH10.01.2023 WYSTAWIANIE PROPONOWANYCH OCEŃ ŚRÓDROCZNYCH
16.12.2022 WYSTAWIENIE OCEN 20.01.2023 WYSTAWIENIE OCEN

II półrocze

KLASY MATURALNE
2.01.20223- 28.04.2023
POZOSTAŁE KLASY
30.01.2023-23.06.2023
TERMIN / ZADANIETERMIN / ZADANIE
11.04.2023 WYSTAWIANIE PROPONOWANYCH ROCZNYCH6.06..2023 WYSTAWIENIE PROPONOWANYCH OCEN ROCZNYCH
21.04.2023 WYSTAWIENIE OCEN ROCZNYCH 16.06.2023 WYSTAWIENIE OCEN ROCZNYCH

5. Organizacja zajęć w ostatnim dniu przed Świętami Bożego Narodzenia

22. 12. 2022r. (czwartek) – 3 lekcje wg planu, godz. 10.30  akademia na sali gimnastycznej, po akademii spotkania wigilijne w salach z wychowawcami

6. Organizacja zajęć w ostatnim tygodniu roku szkolnego

19, 20.06.2023r. (poniedziałek, wtorek) – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej/ przygotowanie dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023

21.06.2023r. (środa) – dzień organizowany przez SU

22.06.2023r . (czwartek) – finał Ligi Klas

23.06.2023r. (piątek)  – uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023

7. Terminy spotkań z rodzicami

Lp.TerminTematyka/cel
130.08.2022 r. – godz.16.00Zebranie  z rodzicami i uczniami klas I– informacyjne (godz. 16.00 – spotkanie z rodzicami i wychowawcami uczniów klas I na sali gimnastycznej – po spotkaniu – spotkanie w salach z wychowawcami))
222.11.2021 r. – godz. 17.00Zebrania klasowe z rodzicami uczniów klas maturalnych  – przedklasyfikacyjne
313.12.2022r. – godz.17.00Zebrania klasowe z rodzicami uczniów klas niematuralnych  – przedklasyfikacyjne
43.01.2023 r. – godz.17.00Zebranie klasowe z rodzicami  uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce – przekazanie informacji o wynikach próbnych matur  (klasy maturalne) – przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji semestralnej

526.01.2023r. – godz.17.00Zebranie klasowe z rodzicami  uczniów klas niematuralnych – przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce – przekazanie informacji o wynikach próbnych matur  – przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji semestralnej
628.03.2023 r. – godz.17.00Klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji o postępach uczniów w nauce – przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych – informacja o uroczystości zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych – harmonogram egzaminu maturalnego
723.05.2022 r. – godz.17.00Klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas niematuralnych – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcowych w klasach – omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasach – ankieta dla rodziców

W każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00  do godz. 18.00 wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców .

8. Wychowawstwa klas:

KLASAWYCHOWAWCA
I BAgata Przystaś
I CAgnieszka Kula
I DEAleksandra Bieniek
I TBAgnieszka Sach
I TGIwona Paszewska
I TEEwa Madzik – Kania
I THDorota Pacut
I TIBeata Skrabska
I TLElżbieta Młynarczyk
II BRafał Wasilewski
II CAneta Potrzeszcz – Gorczyca
II TIIda Porzycka
II TGHMałgorzata Sędzimir
II TLAlina Pustułka
II TBMarcin Nowak
III ABAnna Skórzewska
III CIzabela Grabiec
III TGJoanna Sowa
III THIwon Wójcik
III TBAneta Gubała
III TITomasz Wilk
IV TEGgPiotr Biernat
IV THgKrystyna Żelasko
IV TIgMarek Sowa
IV TBgSylwia Janas – Kirc
IV ABpWłodzimierz Godek
IV TGHpJarosław Jarząb
IV TIpAnna Majerczyk – Mróz
IV TBpDaniel Sekuła

9. Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

Lp.TerminTematyka/cel
 29.08.2022 r. – godz.10.00Organizacyjna – Przedstawienie organizacji pracy szkoły  w roku szkolnym 2022/2023. Szkolenie RP : „Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022r. Warunki odbywania stażu na „starych” zasadach przez nauczycieli będących na ścieżce awansu – przepisy przejściowe”
 13.09. 2022 r. – godz.17.00Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły. Szkolenie RP:  Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2022r.
 28.09.2022r.Zatwierdzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023
 4.10.2022 – godz. 17.00Diagnoza klas pierwszych
 25.10. 2022 r. – godz.17.00Analiza matur i egzaminów kwalifikacji zawodowych.  Szkolenie RP:   ONLINE: Jak pracować z uczniami przybyłymi z zagranicy w szczególności z Ukrainy – zasady, formy i metodyka nauczania wszystkich przedmiotów ujętych podstawą programową.
 8.11.2022r. – godz.17.00  Szkolenie RP:   ONLINE:  Badania edukacyjne, analiza jakościowa i ilościowa ich wyników – forma ewaluacji pracy własnej nauczyciela
 20.12.2022r. –Klasyfikacyjna – klasyfikacja uczniów klas maturalnych
 24.01.2023  r. – godz.17.00Klasyfikacyjna – klasyfikacja uczniów klas niematuralnych za I półrocze
 14.02.2023r. – godz.17.00Śródroczne sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego – podsumowanie półrocznej pracy szkoły
 marzecSzkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły
 25.04.2023r. – godz. 17.00Klasyfikacyjne – klasy maturalne.  Szkolenie dot. procedur egzaminu maturalnego
 23.05.2023r. – godz.17.00Analiza sytuacji edukacyjno-wychowawczych w klasach, ewaluacja realizacji procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 20.06.2023r. – godz.9.00Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna
 29.06.2023r. – godz.9.00Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023
 22.08.2023r. – godz.10.00Spotkanie zespołów przedmiotowych, planowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024
 30.08.2023 r. – godz.9.00Zatwierdzenie wyników klasyfikacji ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego. Organizacyjna – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

10. Terminy praktyk zawodowych

KlasaTermin
3 TB19.09 – 17.10.2022r.
4 TB19.09 – 17.10.2022r.
3 TH10.10 – 09.11.2022r.
3 TI14.11 – 09.12.2022r.
3 TG16.01 – 24.02.2023r. (bez ferii)
4 TGHp27.02 – 24.03.2023r.
4 TIp27.02 – 24.03.2023r.