Organizacja roku szkolnego

1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2021 r.

I semestr: 1 września – 22 grudnia 2021r.

II semestr: 3 stycznia – 24 czerwca

Ferie zimowe:  17–30 stycznia 2022 r

Przerwy świąteczne:

– zimowa: 23–31 grudnia 2021 r.,

– wiosenna: 14–19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie25 czerwca–31 sierpnia 2022 r.

Terminy przeprowadzenia egzaminu maturalnego/egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodziezgodnie z harmonogramem określonym w komunikacie dyrektora CKE.

2. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

 

Data Dzień tygodnia Święto – dzień ustawowo wolny
od pracy
Propozycja dnia wolnego
w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
  14 października 2021 r.   czwartek   DEN – na podstawie art. 74 KN   15 października 2021 r. (piątek)
1 listopada 2021 r poniedziałek Wszystkich Świętych  
  11 listopada 2021 r.   czwartek   Narodowe Święto Niepodległości   12 listopada 2021 r. (piątek)
  6 stycznia 2022r.   czwartek   Święto Trzech Króli   7 stycznia 2022 r. (piątek)
  1 maja 2022 r.   niedziela   1 Maja – Święto Pracy 2 maja 2022 r.(poniedziałek)
  3 maja 2022 r.   Wtorek   Święto Konstytucji
3 Maja
 
  16 czerwca 2022 r.   czwartek   Boże Ciało   17 czerwca 2022 r. (piątek)

11.01.2022 r. – pisemny egzamin zawodowy dla klas IV technikum

04.05.2022 r. – pisemny egzamin maturalny z j. polskiego

05.05.2022 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki

06.05.2022 r.  – pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego

3.HARMONOGRAM PRAKTYK W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

L.P. KLASA TERMIN
1. 3 TBg 13.09 – 08.10.2021
2. 3THg 13.09 – 08.10.2021
3. 3 GHp 04.10 – 02.11.2021
4. 3 TIg 02.11 – 01.12.2021
5. 3 TIp 31.01 – 25.02.2022
6. 3 EG 28.02 – 25.03. 2022
7. 3 TBp 25.04 – 27.05.2022

4. HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Lp. Termin Tematyka/cel
1.      08.09.2021 r. – godz. 17.00 Zebrania klasowe z rodzicami – informacyjne
2.      17.11.2021 r. – godz. 17.00 Zebrania klasowe z rodzicami  – przedklasyfikacyjne
3.      12.01.2022 r. – godz. 17.00 Zebranie klasowe z rodzicami – przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce – przekazanie informacji o wynikach próbnych matur  (klasy maturalne) – przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji semestralnej
4.      6.04.2022 r. – godz. 17.00 Klasowe zebrania z rodzicami – przekazanie informacji o postępach uczniów w nauce – przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych – informacja o uroczystości zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych – harmonogram egzaminu maturalnego
5.      25.05.2022 r. – godz. 17.00 Klasowe zebrania z rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcowych w klasach – omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasach – ankieta dla rodziców
Skip to content