dla rodziców
17 października, 2022

8 września, 2021

Procedura organizacji pracy ZSP

Procedura organizacji pracy i funkcjonowania ZSP im. Jana Pawła II w związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 w roku szkolnym 2021/2022 Zajęcia lekcyjne odbywają się w formie stacjonarnej, wg ustalonego planu lekcji.2. Z uwagi na niewystarczającą ilość […]
7 września, 2021

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju informuje, o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających w opanowaniu, utrwalaniu wiadomości i umiejętności oraz o możliwości uczestniczenia w nich uczniów.Zajęcia wspomagające planowane są z poniżej wymienionych […]
7 września, 2021

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zaproszenie rodziców do współpracy Zapraszamy  wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły do współpracy w zakresie opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opracowuje Rada […]
Skip to content