dla rodziców
7 września, 2021

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju informuje, o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających w opanowaniu, utrwalaniu wiadomości i umiejętności oraz o możliwości uczestniczenia w nich uczniów.Zajęcia wspomagające planowane są z poniżej wymienionych […]
7 września, 2021

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zaproszenie rodziców do współpracy Zapraszamy  wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły do współpracy w zakresie opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opracowuje Rada […]
Skip to content