Pełnoletni uczniowie Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju wyrazili gotowość do znalezienia się w bazie danych fundacji DKMS (Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska) Tylko 30% pacjentów znajduje zgodnego Dawcę w rodzinie. Pozostali liczą na naszą pomoc! Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili swoją chęć pomocy poprzez rejestrację do Bazy Dawców Komórek Macierzystych. Szkolną akcję przeprowadzono we współpracy z Małopolskim Oddziałem Okręgowym PCK i koordynatorką PCK Panią Kingą Kącką - Honorowym Dawcą Krwi. Koordynatorem szkolnym był Pan Rafał Bieniek opiekun Szkolnego Klubu PCK.