Miło nam poinformować, że uczniowie klas 4th, 4ti, 3eg, 2ab, reprezentujący Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju zdobyli jako drużyna II miejsce w Małopolskim Konkursie Gry Ekologicznej, realizowanej w ramach projektu #Zielona rEwolucja-przez proste działania do dużej zmiany. Laureaci GRY EKOLOGICZNEJ: Szkoły ponadpodstawowe: I. miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie II. miejsce: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju III miejsce: Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie Głównymi celami Gry było zwrócenie uwagi uczestników na problem postępujących zmian klimatycznych i podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem tym zmianom. Celem dodatkowym Gry była promocja zmian własnej postawy mieszkańców Małopolski względem postępujących zmian klimatycznych oraz zwrócenie uwagi na rzeczywisty wpływ drobnych czynności w skali globalnego kryzysu ekologicznego – małymi krokami do wielkiej zmiany. Zarówno gra, jak i konkurs ekologiczny realizowane były w ramach projektu „Zielona rEwolucja- przez proste działania do dużej zmiany” finansowanego przez Województwo Małopolskie. Koordynatorem działań w szkole i opiekę nad uczniami sprawował Pan Rafał Bieniek opiekun Szkolnego Klubu Krwiodawstwa. Szkoła otrzymała bon finansowy do wykorzystania w Empiku, nagrody zostaną wręczone wkrótce. Konkurs organizowany był przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK Dziękujemy Panu Dariuszowi Cieśla i Pani Kindze Kąckiej. Dziękujemy klasom za udział w konkursie i gratulujemy sukcesu!