28 marca 2022 roku w Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju odbyła się kolejna Akcja Krwiodawstwa. Tym razem akcję przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie OFC. Akcja mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu i współpracy z Panem Dariuszem Cieślą -Wiceprezesem Zarządu Małopolski Oddział Okręgowy PCK, systematycznej współpracy z Klubem HDK PCK Ognista Kropla przy JRG PSP w Krynicy-Zdroju oraz Fundacja Bratnia Dusza i jej prezes Panią Iwoną Romaniak. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Krynicy-Zdroju i okolic, honorowym krwiodawcom, nauczycielom, uczniom i członkom Szkolnego Klubu PCK za DAR SERCA! Koordynatorem akcji był opiekun SK PCK Pan Rafał Bieniek.