Młodzi Liderzy

Ruch Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów Na Rzecz Promocji Zdrowia STOP w roku 1994.
Zanim powstał Wolontariat i jakiekolwiek inne grupy młodzieżowe, to właśnie Liderzy prowadzili na terenie szkół działalność profilaktyczną, charytatywną i promującą zdrowy styl życia.
Grupy działają na obszarze powiatu nowosądeckiego w siedmiu współpracujących ze sobą szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych). Działalność grup obejmuje zarówno społeczność szkolną jak i lokalną

Podstawowe Cele


  • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności chroniące ich przed niepożądanymi zjawiskami społecznymi,
  • wykształcenie młodzieży działającej aktywnie w lokalnym środowisku, szkole, samorządzie szkolnym, itp.
  • umiejętność organizowania sobie i innym czasu wolnego w sposób atrakcyjny i twórczy,
  • kształtowanie postaw, empatii, asertywności, adekwatnego poczucia własnej wartości- niezbędnych do skutecznej pracy w środowisku rówieśniczym,
  • pomoc potrzebującym,
  • promowanie wśród rówieśników zdrowego stylu życia bez używek,
  • integracja środowiska liderskiego Sądecczyzny,


Programy profilaktyczne, w które zaangażowała się młodzież ZSPGo to dent

Różowa wstążka

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

Znamię, znam je

Profilaktyka chorób wady postawy