„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą …”
Czy i kiedy maszyny zastąpią ludzi?
24 marca, 2023
Wyniki konkursu „Jan Paweł II w sercu i w pamięci”
31 marca, 2023
Skip to content