Pani Maria Aleksander-Pisz dyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju podpisała dzisiaj umowę patronacką z Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w ramach programu „ Partnerska Szkoła”. W umowie przewidziano, między innymi: możliwość nieodpłatnego uczestniczenia uczniów i nauczycieli w wybranych szkoleniach i kursach, czy udział uczniów w pracach Kół Naukowych działających na uczelni. W ramach umowy, to również organizacja praktyk i warsztatów oraz udział uczniów i nauczycieli w konferencjach i wydarzeniach o charakterze popularno-naukowym. Uczelnię reprezentował dr Dariusz Woźniak rektor Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University Dziękujemy i liczymy na owocną współpracę.