Zapraszamy na tradycyjne w Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju spotkanie z wychowawcami klas pierwszych, które odbędzie się 31 sierpnia 2023 roku o godz. 10.00.
Ponadto informujemy, że w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju w roku szkolnym 2023/24 zostaje wprowadzona MLegitymacja.

Prosimy uczniów klas pierwszych o zeskanowanie zdjęć, które zostały złożone z dokumentami do szkoły i zapisanie ich w formie jpg. Następnie należy wejść na jedną z tych stron:
https://passport-photo.online/pl
https://photoaid.com/pl
obrobić zdjęcie automatycznie i pobrać z powrotem na komputer.
Pobrane, obrobione automatycznie zdjęcie wysłać na wskazany poniżej adres mailowy, podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia:

1. b@krynica.szkola.pl LO medyczno-ratownicze
2. c@krynica.szkola.pl LO psychologiczne
3. d@krynica.szkola.pl LO turystyczne
4. tb@krynica.szkola.pl Technikum budowlane
5. tei@krynica.szkola.pl Technikum ekonomiczno-informatyczne
6. tg@krynica.szkola.pl Technikum gastronomiczne
7. th@krynica.szkola.pl Technikum hotelarskie
8. tl@krynica.szkola.pl Technikum logistyczne

Termin złożenia zdjęć w formie elektronicznej- do 30 sierpnia 2023 roku.

Dziękujemy ósmoklasistom, którzy zdecydowali się na wybór naszej szkoły w ośmiu oddziałach klas pierwszych!