Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Całkowita wartość projektu: 8 284 024,10 PLN
Wartość dofinansowania: 7 455 621, 69 PLN
Projekt realizowany w okresie od 01.02.2020 roku do 30.06.2023 roku

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku
Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej
Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu


Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu przewiduje się nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów dzięki:
• kursom i szkoleniom zawodowym m.in.: barman, barista, kelner, kucharz, carving, florysta, autoCAD, prawo jazdy, operator wózka widłowego, spawacz, operator koparko-ładowarki, kurs księgowości, obsługa kasy fiskalnej, nauka jady konnej, i wiele innych….
• organizację staży/praktyk zawodowych,
• pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
• doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Dodatkowo przy współpracy z uczelniami wyższymi zostaną zorganizowane kursy przygotowujące uczniów do matury oraz egzaminów zawodowych.

Ponadto zaplanowano zadania z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe w każdej ze szkół biorących udział w projekcie.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu szkoły lub w biurze projektu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na ul. Jagiellońskiej 33 oraz Wydziale Rozwoju na ul. Kościuszki 3 w Nowym Sączu.

Formularz zgoszeniowy na kursy i szkolenia zawodowe
Formularz zgłoszeniowy na doractwo edukacyjno - zawodowe
Formularz zgłoszeniowy na zjęcia i kursy przygotowawcze do matury
Formularz zgłoszeniowy na zajęcia/kursy przygotowujace do egzaminu czeladniczego
Formularz zgłoszeniowy na labolatoria na uczelni wyzszej
Aneks do regulaminu rekrutacji