W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju trwa Maraton RKO.To globalna inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości znaczenia ratowania życia poprzez prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez osoby postronne, świadków zdarzenia. Każdego roku u prawie 400 tys. Europejczyków dochodzi do zatrzymania akcji serca, u 350 tys. spośród nich zdarza się to poza szpitalem: na ulicy, w pracy, w trakcie ćwiczeń fizycznych lub w domu. Szkolna akcja organizowana jest we współpracy z Małopolskim Oddziałem Okręgowym PCK, Klubem HDK "Ognista Kropla" przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy-Zdroju, Panem Dariuszem Cieślą - Członkiem Zarządu, Koordynatorem ds. projektów i programów Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Starym Sączu oraz Panią Kingą Kącką - koordynatorem PCK na terenie gminy Krynicy-Zdroju. Niespodzianką dla Pana Rafała Bieńka było otrzymanie Medalu Małopolskiego Jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża za wzorową postawę honorowego dawcy krwi i propagowanie krwiodawstwa wśród uczniów. Koordynatorami szkolnymi Maratonu RKO są Pan Rafał Bieniek-opiekun Szkolnego Klubu Krwiodawstwa i Pan Marcin Nowak-opiekun Szkolnej Drużyny Ratowniczej PCK. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.