Szkolne Koło PCK
Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2021/2022.

Opiekun Szkolnego Koła PCK:

p. Rafał Bieniek


Zarząd Szkolnego Koła PCK
  • przewodniczący:
  • zastępca przewodniczącego:
  • członek:
  • członek:Dar krwi jest powinnością człowieka!

28 marca 2022 roku w Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju odbyła się kolejna Akcja Krwiodawstwa. Tym razem akcję przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie OFC.
Zobacz więcej

#SolidarnizUkrainą

Prosimy o wsparcie i zaangażowanie wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców, mieszkańców Krynicy-Zdroju i okolic i wszystkich przyjaciół Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
Zobacz więcej

Pod egidą Województwa Małopolskiego

oraz Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Szkolny Klub Krwiodawstwa zorganizował zbiórkę żywności i środków czystości dla najbardziej potrzebujących. Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i darczyńcom, którzy przyłączyli się do zbiórki. Koordynatorem akcji był opiekun SKK Pan Rafał Bieniek.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

we współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Starym Sączu Małopolski Oddziałem Okręgowym PCK prowadził od 15 do 22 października 2021 roku akcje zbiórki żywności. Od prawie75 lat organizacje pozarządowe, w tym Polski Czerwony Krzyż, prowadzą zbiórki na rzecz programów dożywiania osób potrzebujących.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju trwa Maraton RKO.

To globalna inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości znaczenia ratowania życia poprzez prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez osoby postronne, świadków zdarzenia.
Zobacz więcej
Skip to content