Szkolne Koło PCK
Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2021/2022.

Opiekun Szkolnego Koła PCK:

p. Rafał Bieniek


Warto pomagać!
26 września 2022 roku odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Szkolnego Koła PCK. Na spotkaniu obecni byli: Pan Dariusz Cieśla-członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Pani Kinga Kącka działaczka i propagatorka działań Polskiego Czerwonego Krzyża, koordynatorka PCK w Gminie Krynica-Zdrój. Ustalono plan działania i współpracy, co ważne postanowiono o założeniu Uczniowskiego Klubu PCK. Najbliższa akcja to Maraton RKO, do którego już teraz zapraszamy! Koordynatorami spotkania byli Pan Rafał Bieniek - opiekun Szkolnego Koła PCK i Pan Marcin Nowak - opiekun Szkolnej Drużyny Ratowniczej PCK.


Dar krwi jest powinnością człowieka!

28 marca 2022 roku w Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju odbyła się kolejna Akcja Krwiodawstwa. Tym razem akcję przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie OFC.
Zobacz więcej

#SolidarnizUkrainą

Prosimy o wsparcie i zaangażowanie wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców, mieszkańców Krynicy-Zdroju i okolic i wszystkich przyjaciół Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
Zobacz więcej

Pod egidą Województwa Małopolskiego

oraz Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Szkolny Klub Krwiodawstwa zorganizował zbiórkę żywności i środków czystości dla najbardziej potrzebujących. Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i darczyńcom, którzy przyłączyli się do zbiórki. Koordynatorem akcji był opiekun SKK Pan Rafał Bieniek.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

we współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Starym Sączu Małopolski Oddziałem Okręgowym PCK prowadził od 15 do 22 października 2021 roku akcje zbiórki żywności. Od prawie75 lat organizacje pozarządowe, w tym Polski Czerwony Krzyż, prowadzą zbiórki na rzecz programów dożywiania osób potrzebujących.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju trwa Maraton RKO.

To globalna inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości znaczenia ratowania życia poprzez prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez osoby postronne, świadków zdarzenia.
Zobacz więcej

Pomożesz? Bo możesz. Masz to w genach!

Pełnoletni uczniowie Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju wyrazili gotowość do znalezienia się w bazie danych fundacji DKMS (Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska)
Zobacz więcej
Skip to content