lekcja normalne długość przerwy
0 7.10 – 7.55 5 minut
1 8.00 – 8.45 5 minut
2 8.50 – 9.35 5 minut
3 9.40 – 10.25 5 minut
4 10.30 – 11.15 15 minut
5 11.30 – 12.15 5 minut
6 12.20 – 13.05 5 minut
7 13.10 – 13.55 5 minut
8 14.00 – 14.45 10 minut
9 14.55 – 15.40 5 minut
10 15.45 – 16.30 5 minut
11 16.35 – 17.20 5 minut
12 17.25 – 18.10 5 minut

Lekcje skrócone

lekcja skrócone długość przerwy
0 7.10 – 7.55 5 minut
1 8.00 – 8.30 5 minut
2 8.35 – 9.05 5 minut
3 9.10 – 9.40 5 minut
4 9.45 – 10.15 15 minut
5 10.30 – 11.00 5 minut
6 11.05 – 11.35 5 minut
7 11.40 – 12.10 5 minut
8 12.15 – 12.45 5 minut
9 12.50 – 13.20 5 minut
10 13.25 – 13.55 5 minut
11 14.00 – 14.30 5 minut
12 14.35 – 15.05 5 minut