SZKOLNE KOŁO CARITAS to jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie
wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas
Opiekunowie Szkolnego Koło Caritas: Ks. Paweł Śliwa, Joanna Sowa
Prowadzone działania przez Szkolny Koło Caritas przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju :
- okresowe spotkania stacjonarne i poprzez media społecznościowe z wolontariuszami SKC
- omawianie podejmowanych inicjatyw i działań
- współpraca z Parafią MBNP w Krynicy–Zdroju w organizacji różnych akcji
- akcja „Pomóż nieść radość dzieciom” zbiórka zabawek, artykułów plastycznych i słodyczy dla dzieci przebywających na oddziale pediatrycznym szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
- kwesta na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych – zbiórka ofiar na utrzymanie
Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
- włączenie się w akcję „Szlachetna Paczka”,
- pieczenie i dekorowanie pierniczków przekazanych na cele charytatywne
- współorganizacja kiermaszu wypieków
- akcja „W miłości solidarni z Ukrainą”, która miała na celu okazanie przez całą społeczność
szkolną solidarności z narodem ukraińskim w obliczu niesprawiedliwej wojny. - włączenie się w akcję pomocy dla Ukrainy - przekazanie żywności, artykułów chemicznych i higienicznych, odzieży, zabawek i maskotek - włączenie się w organizację „Dnia Dobra” – ogólnopolskiej akcji charytatywnej
Jeżeli chcesz dołączyć do Szkolnego Koła Caritas zgłoś się do opiekunów Koła