ROK SZKOLNY 2023/2024

Opiekun Aktywu Bibliotecznego:
mgr Agnieszka Oleszycka


Do najbliższych pomocników bibliotekarza szkolnego należy zespół uczniów zwany aktywem bibliotecznym. Działalność aktywu ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania książką. Rozbudza zainteresowania, jest jedną z form uspołeczniania młodzieży, uczy racjonalnej pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki.
Jest to działalność użyteczna, uczniowie pomagają nauczycielowi w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką, akcji bibliotecznych, które i często przyczyniają się do zwiększania czytelnictwa wśród uczniów oraz pogłębiają pracę z książką swoich rówieśników. Korzyści są więc wielostronne.

DZIAŁANIA AKTYWU BIBLIOTECZNEGO

REGULAMIN
AKTYWU BIBLIOTECZNEGO

1.Podstawowe obowiązki członka
Aktywu Bibliotecznego:
– Znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających ze członkostwa w aktywie.
– Angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.
– Organizowanie prac w aktywie w taki sposób by nie kolidowały z obowiązkami ucznia.
– Promowanie czytanie wśród młodszych klas.
– Przeprowadzanie zbiórek książek do szpitala krynickiego i domów dziecka, tak aby w każdym dziecku zaszczepić miłość do czytania od najmłodszych lat.
– Pokazanie innym, że czytanie książek, pomaga nam zrozumieć siebie oraz wyciszać się w tym medialnym świecie.
– Angażowanie się w akcje biblioteczne oraz liczne projekty i konkursy.
– Uczenie się wzajemnego szacunku oraz empatii wobec drugiego człowieka.
2. Prawa członka Aktywu Bibliotecznego
– Dobrowolność przynależności do aktywu
– Pogłębianie i poszerzanie zainteresowań, poprzez dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz Internetu
– Zwiększony limit wypożyczeń książkowych
– Proponowanie działań podejmowanych przez aktyw biblioteczny
– Uzyskanie nagrody za wyróżniającą się pracę w aktywie bibliotecznym.
3. Zakres zadań aktywu bibliotecznego
– Poznawanie źródeł informacji o książkach
– Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez pogłębianie swej wiedzy na dany temat
– Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji
– Wykonywanie prostych prac biblioteczno-technicznych: segregowanie i układanie książek na regałach, pomoc w archiwizacji imprez szkolnych (kroniki szkolne), na bieżąco aktualizowanie strony biblioteki na facebooku, zmienianie wystroju w gablotach szkolnych, segregowanie księgozbioru do odpisu, pomoc w przygotowaniu gablot szkolnych, pomoc w zaznaczaniu ważnych dni zgodnie z kalendarzem szkolnym, wspólne ustalanie akcji na terenie szkoły lub poza szkołą (w okresie pandemii wystawki szkolne).
– współpraca z Biblioteką Publiczną,
– Targi Książki- w okresie pandemii nie będzie wyjazdu
– dyżury na przerwach w bibliotece szkolnej, pomoc w wypożyczaniu i obsłudze uczniów, pomoc po lekcjach oraz podczas lekcji wychowawczych (w miarę takiej możliwości oraz uzgodnienia z wychowawcą).
– warsztaty biblioterapeutyczne zgodnie ze wskazanym projektem w który wstępuje biblioteka szkolna.
– pomoc w organizacji akcji czytelniczych. Zachęcanie uczniów do brania udziału.

ZASADY AKTYWU BIBLIOTECZNEGO:

# JESTEŚMY AKTYWNI I KREATYWNI,

# POMAGAMY SŁABSZYM I MŁODSZYM UCZNIOM I SOBIE NAWZAJEM,

#JESTEŚMY PUNKTUALNI,

#UDZIELAMY SIĘ W AKCJACH BIBLIOTECZNYCH,

#DBAMY O KULTURĘ I POPRAWNOŚC JĘZYKOWĄ,

#JESTEŚMY TOLERANCYJNI I ŻYCZLIWI,

#SZANUJEMY PRAWA WSZYSTKICH UCZNIÓW,

#DBAMY O MIENIE AKTYWU, KLASY I SZKOŁY,

#PODCZAS UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH DBAMY O ESTETYCZNY UBIÓR I STRÓJ GALOWY,

#Z URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH KORZYSTAMY W WYZNACZONYM CZASIE,

#BIERZEMY UDZIAŁ W ZEBRANIACH AKTYWU,

#CZYTAMY ABY POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ,

#MIŁOŚĆ DO KSIĄŻEK BĘDZIEMY „ZASZCZEPIAĆ” W INNYCH.

#GDY WIDZIMY JAK KTOŚ NIE PRZESTRZEGA ZASAD ZGŁASZAMY TO DO KOORDYNATORA BĄDŹ SEKRETARZA,

#WSZYSTKIE SPORY POWSTAŁE W AKTYWIE WYJAŚNIAMY NA BIEŻĄCO W CIĄGU SEMESTRU (JAKOŚĆ OCENIA KOORDYNATOR),

#KAŻDY AKTYWISTA MUSI WZIĄĆ UDZIAŁ W MINIMUM 2 AKCJACH W CIĄGU SEMESTRU (JAKOŚĆ AKCJI OCENIA KOORDYNATOR),

#ZA ZŁAMANIE DWÓCH ZASAD JEST UPOMNIENIE, A TRZECH WYDALENIE Z AKTYWU,

#NA WYJAZDACH AKTYWU STOSUJEMY SIĘ DO USTALONYCH ZASAD PRZEBIEGU WYCIECZKI.

ROK SZKOLNY 2023/2024

Aktyw Biblioteczny

Emilia Polańska – 4AB

  1. Roksana Majda – 4AB
  2. Natalia Sosnowska – 4AB
  3. Aleksandra Dąbrowska – 4AB
  4. Emilia Guźik – 2c
  5. Julia Oleszycka – 2C
  6. Martyna Tokarz – 2C
  7. Jowita Żywczak – 2C
  8. Adrian Piotrowski – 2C
  9. Laura Ogorzałek – 2TG
  10. Ola Majka – 2TG
  11. Dionizy Kot – 2E
  12. Julia Cisowska – 3C
  13. Julia Lasz – 3C
  14. Zosia Kowalska – 2DE
  15. Julia Motyka 2DE
  16. Natalia Pociecha – 3B
  17. Wiktoria Majchrowska – 3B
  18. Stoch Paweł – 3TB
  19. Dietzius Oktawian – 3TB
  20. Dawid Kołodziej – 3TI
  21. Dawid Laurosiewicz – 2TI
  22. Wiktor Góraj – 1B
  23. Julia Barnaś – 3GH
  24. Kasia Lewicka – 2TE
  25. Klaudia Kuc – 3C