Aktyw Biblioteczny

ROK SZKOLNY 2022/2023

Opiekun Aktywu Bibliotecznego:
mgr Agnieszka Oleszycka


Do najbliższych pomocników bibliotekarza szkolnego należy zespół uczniów zwany aktywem bibliotecznym. Działalność aktywu ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania książką. Rozbudza zainteresowania, jest jedną z form uspołeczniania młodzieży, uczy racjonalnej pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki.
Jest to działalność użyteczna, uczniowie pomagają nauczycielowi w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką, akcji bibliotecznych, które i często przyczyniają się do zwiększania czytelnictwa wśród uczniów oraz pogłębiają pracę z książką swoich rówieśników. Korzyści są więc wielostronne.

DZIAŁANIA AKTYWU BIBLIOTECZNEGO

REGULAMIN
AKTYWU BIBLIOTECZNEGO

1.Podstawowe obowiązki członka
Aktywu Bibliotecznego:
– Znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających ze członkostwa w aktywie.
– Angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.
– Organizowanie prac w aktywie w taki sposób by nie kolidowały z obowiązkami ucznia.
– Promowanie czytanie wśród młodszych klas.
– Przeprowadzanie zbiórek książek do szpitala krynickiego i domów dziecka, tak aby w każdym dziecku zaszczepić miłość do czytania od najmłodszych lat.
– Pokazanie innym, że czytanie książek, pomaga nam zrozumieć siebie oraz wyciszać się w tym medialnym świecie.
– Angażowanie się w akcje biblioteczne oraz liczne projekty i konkursy.
– Uczenie się wzajemnego szacunku oraz empatii wobec drugiego człowieka.
2. Prawa członka Aktywu Bibliotecznego
– Dobrowolność przynależności do aktywu
– Pogłębianie i poszerzanie zainteresowań, poprzez dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz Internetu
– Zwiększony limit wypożyczeń książkowych
– Proponowanie działań podejmowanych przez aktyw biblioteczny
– Uzyskanie nagrody za wyróżniającą się pracę w aktywie bibliotecznym.
3. Zakres zadań aktywu bibliotecznego
– Poznawanie źródeł informacji o książkach
– Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez pogłębianie swej wiedzy na dany temat
– Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji
– Wykonywanie prostych prac biblioteczno-technicznych: segregowanie i układanie książek na regałach, pomoc w archiwizacji imprez szkolnych (kroniki szkolne), na bieżąco aktualizowanie strony biblioteki na facebooku, zmienianie wystroju w gablotach szkolnych, segregowanie księgozbioru do odpisu, pomoc w przygotowaniu gablot szkolnych, pomoc w zaznaczaniu ważnych dni zgodnie z kalendarzem szkolnym, wspólne ustalanie akcji na terenie szkoły lub poza szkołą (w okresie pandemii wystawki szkolne).
– współpraca z Biblioteką Publiczną,
– Targi Książki- w okresie pandemii nie będzie wyjazdu
– dyżury na przerwach w bibliotece szkolnej, pomoc w wypożyczaniu i obsłudze uczniów, pomoc po lekcjach oraz podczas lekcji wychowawczych (w miarę takiej możliwości oraz uzgodnienia z wychowawcą).
– warsztaty biblioterapeutyczne zgodnie ze wskazanym projektem w który wstępuje biblioteka szkolna.
– pomoc w organizacji akcji czytelniczych. Zachęcanie uczniów do brania udziału.

ZASADY AKTYWU BIBLIOTECZNEGO:

# JESTESMY AKTYWNI I KREATYWNI,
# POMAGAMY SŁABSZYM I MŁODSZYM UCZNIOM,
#POMAGAMY SOBIE NAWZAJEM,
#JESTEŚMY PUNKTUALNI,
#DBAMY O KULTURĘ I POPRAWNOŚC JĘZYKOWĄ,
#JESTEŚMY TOLERANCYJNI I ŻYCZLIWI,
#DBAMY O ESTETYKĘ I KULTURĘ WYPOWIEDZI,
#SZANUJEMY PRAWA WSZYSTKICH UCZNIÓW,
#DBAMY O MIENIE KLASY I SZKOŁY,
#DBAMY O ESTETYCZNY UBIÓR I STRÓJ GALOWY,
#DBAMY O ESTETYKĘ I KULTURĘ WYPOWIEDZI,
#Z URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH KORZYSTAMY W WYZNACZONYM CZASIE,
#BIERZEMY UDZIAŁ W ZEBRANIACH AKTYWU,
#CZYTAMY ABY POGŁĘBIAĆ WIEDZĘ,
#MIŁOŚĆ DO KSIĄŻEK BĘDZIEMY „ZASZCZEPIAĆ” W INNYCH.

ROK SZKOLNY 2022/2023

Aktyw Biblioteczny

 1. Natalia Gawlik – klasa 4ABp
 2. Zuzanna Piernaczyk – klasa 4ABp
 3. Zuzia Bołoz – klasa klasa 4 ABp
 4. Julia Lasz 2C
 5. Julia Cisowska 2C
 6. Roksana Majda – klasa 3AB
 7. Emila Polańska – klasa 3AB
 8. Aleksandra Dąbrowska – klasa 3AB
 9. Natalia Sosnowska – klasa 3AB
 10. Oktawian Dietzius – 2TB
 11. Wiktoria Nakoneczny – 2C
 12. Łucja Ciągło 2GH
 13. Weronika Bulanda 2GH
 14. Zofia Grzyb – 2TB
 15. Paweł Stoch- 2TB
 16. Paweł Chowański – 4TIP
 17. Nicola Szost – 2C
 18. Natalia Pociecha – 2B
 19. Julia Oleszycka – 1C
 20. Emilia Guźik – 1C
 21. Jowita Żywczak – 1C
 22. Nikola Jurczakiewicz – 1C
 23. Amelia Baran – 1C
 24. Marzena Świnka – 1C
 25. Martyna Tokarz – 1C
 26. Weronika Bulanda – 2TG
 27. Julia Bołoz – 2C
 28. Oliwia Sapała – 2C
 29. Ania Przybylska –2C
 30. Dawid Kołodziej –2TI
 31. Gabi Jurczyńska – 2B
 32. . Julia Jakiel – 2B
 33. Wiktoria Majchrowska – 2B
 34. Natalia Czarnecka – 3AB
 35. Laura Ogorzałek 1TG
 36. Kamila Mróz – 1TE
 37. Gabriela Popek – 1TE
 38. Natalia Mikusz – 1TE
 39. Joanna jędrzejek – 1TE
 40. Karolina Rusiniak – 1TE


Dobór uczniów z klas 1 do końca września.


Skip to content