Harmonogram spotkań z rodzicami:

Lp.TerminTematyka/cel
130.08.2022 r. – godz.16.00Zebranie z rodzicami i uczniami klas I– informacyjne (godz. 16.00 – spotkanie z rodzicami i wychowawcami uczniów klas I na sali gimnastycznej – po spotkaniu – spotkanie w salach z wychowawcami))
222.11.2021 r. – godz. 17.00Zebrania klasowe z rodzicami uczniów klas maturalnych – przedklasyfikacyjne
313.12.2022r. – godz.17.00Zebrania klasowe z rodzicami uczniów klas niematuralnych – przedklasyfikacyjne
43.01.2023 r. – godz.17.00Zebranie klasowe z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce – przekazanie informacji o wynikach próbnych matur (klasy maturalne) – przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji semestralnej

526.01.2023r. – godz.17.00Zebranie klasowe z rodzicami uczniów klas niematuralnych – przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce – przekazanie informacji o wynikach próbnych matur – przekazanie informacji o wynikach klasyfikacji semestralnej
628.05.2023 r. – godz.17.00Klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji o postępach uczniów w nauce – przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas maturalnych – informacja o uroczystości zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych – harmonogram egzaminu maturalnego
723.05.2022 r. – godz.17.00Klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas niematuralnych – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcowych w klasach – omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w klasach – ankieta dla rodziców

W każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17.00do godz. 18.00 wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców .