Liceum psychologiczne

BIOLOGIA | CHEMIA | JĘZYK ANGIELSKI

psychoLogicznie uzasadniony wybór!


Interesuje Cię ludzka psychika, chcesz zgłębiać tajniki umysłu ludzkiego, badać mechanizmy ludzkich zachowań, rozwinąć umiejętności interpersonalne, lepiej rozumieć siebie i innych- wybierz profil psychologiczny.
Przedmioty rozszerzone
 • język polski
 • biologia
 • język angielski
języki obce
 • język angielski
 • język niemiecki

OPIS PROFILU

Profil wprowadza w zagadnienia psychologii, pedagogiki i socjologii. Można pomyśleć o swojej przyszłości zarówno na uniwersytecie, jak i po edukacji policealnej. Możesz zostać psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym.

Kim będę w przyszłości ?

 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach psychologii, socjologii, pedagogiki, negocjacji i mediacji, human resources, dziennikarstwa, marketingu i zarządzania, administracji
 • możesz pracować z klientami indywidualnymi i zespołami w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach lub prowadzić własną działalność.
 • miejsca pracy: ośrodki psychoterapii, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki dla osób uzależnionych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie, placówki oświatowe, kliniki medycyny somatycznej, centra kryzysowe, ośrodki opiekuńczo-resocjalizacyjne, agencje reklamowe i PR, firmy i działy HR, agencje konsultingowe, firmy doradcze i szkoleniowe, kluby sportowe i fitness, poradnie dietetyczne
 • absolwenci profilu poszukiwani są w Policji, Straży Granicznej, Wojsku

Co mozemy Ci zaoferować ?

 • prowadzenie zajęć przez doświadczoną kadrę pedagogiczna, posiadającą certyfikaty 
czynnych egzaminatorów i weryfikatorów OKE – uczestniczących co roku w ocenianiu prac maturalnych, np. z języka polskiego i języka angielskiego
 • współpracę i wyjazdy przedmiotowe na UJ w Krakowie w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach, min. Olimpiada o Indeks UJ, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Psychologiczna, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
 • dodatkowe, bezpłatne konsultacje przygotowujące do matury, zajęcia rozwijające i wyrównawcze
 • udział w zielonych szkołach w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach