Liceum medyczno-ratownicze

BIOLOGIA | CHEMIA | JĘZYK ANGIELSKI

Pierwsza pomoc w wyborze przyszłości!


Łączysz swoja przyszłość z medycyną, farmacją, kosmetologia, ratownictwem, rehabilitacją? Czy lubisz naukę przez działanie? - klasa medyczna czeka!
Przedmioty rozszerzone
 • biologia
 • chemia
 • angielski
języki obce
 • j. angielski
 • j. niemiecki
Zajęcia rozwijające zainteresowania
 • j. angielski w medycynie

OPIS PROFILU

Klasa medyczno-ratownicza to profil z przyszłością, ma za zadanie kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw obywatelskich, moralnych oraz odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie. Uczeń potrafi promować zdrowie i zdrowy styl życia, rozpoznaje i definiuje podstawowe problemy współczesnej cywilizacji, uczniowie przyswajają terminologię medyczną i procedury przedmedyczne.

Kim będę w przyszłości ?

 • możesz studiować na uczelniach medycznych na kierunkach: farmacja, medycyna, stomatologia, weterynaria, zdrowie publiczne, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, kosmetologia
 • możesz studiować na kierunkach, gdzie wiodącym przedmiotem jest biologia i chemia, np. biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, chemia spożywcza, ochrona środowiska, technologia chemiczna, aparatura medyczna, dietetyka, inżynieria chemiczna, biologia i chemia, opieka społeczna, psychologia
 • możesz studiować na kierunkach, gdzie wiodącym przedmiotem jest biologia i chemia, np. biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, chemia spożywcza, ochrona środowiska, technologia chemiczna, aparatura medyczna, dietetyka, inżynieria chemiczna, biologia i chemia, opieka społeczna, psychologia

Co mozemy Ci zaoferować ?

 • udział w akcjach profilaktycznych: np. Podstępne WZW, Profilaktyka czerniaka, Wybierz Życie pierwszy krok, Światowy Dzień Cukrzycy, Światowy Dzień Walki z AIDS, Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Ziemi, Dzień Wody
 • udział w projektach ekologicznych i zdrowotnych możliwość realizowania swoich pasji w Szkolnym Wolontariacie, Liderach Młodzieżowych Promujących Zdrowie, Szkolnym Klubie PCK i innych organizacjach
 • warsztaty, wycieczki plenerowe
 • wyjazdy do krajów europejskich w ramach Programu Erasmus+
 • udział w Projektach, np. Małopolska Chmura Edukacyjna
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach: m.in. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Ogólnopolskie Zawody Pierwszej Pomocy, Olimpiada o Indeks UJ, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna
 • współpracę z różnymi Instytucjami, np. Leśny Zakład Doświadczany w Krynicy-Zdroju, Polska Akcja Humanitarna, UJ w Krakowie, Krynicka Grupa GOPR, Greenpeace, PTTK Krynica
 • udział w zielonych szkołach w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach