Liceum humanistyczne

HISTORIA | JĘZYK POLSKI | JĘZYK ANGIELSKI

Human to brzmi dumnie!
Profil humanistyczny


To idealny wybór dla tych, który chcą połączyć solidne przygotowanie do matury z rozwojem pasji humanistycznych, prawnych, dziennikarskich, artystycznych i językowych.  Profil humanistyczny jest właśnie dla Ciebie!

Przedmioty rozszerzone
 • historia
 • język polski
 • język angielski
języki obce
 • j. angielski
 • j. niemiecki
Zajęcia rozwijające zainteresowania
 • dziennikarstwo z elementami public relations 
 • zajęcia kreatywne rozwijające pasje artystyczne

OPIS PROFILU

Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej i skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych, jak historia, czy język polski.
Profil humanistyczny to oferta  dla młodzieży, zainteresowanej przedmiotami humanistycznym i społecznymi planujących w przyszłości studia na atrakcyjnych kierunkach.  

Kim będę w przyszłości ?

 • mogę studiować na różnorodnych  kierunkach  filologicznych ( język polski, lingwistyka, kulturoznawstwo)
 • mogę studiować na kierunkach filozoficznych (filozofia, socjologia, psychologia)
 • mogę studiować na kierunkach historycznych
 • mogę studiować na kierunkach i wydziałach prawa i administracji, stosunków międzynarodowych i politycznych
 • mogę studiować na kierunkach zarządzania i komunikacji społecznej

Co możemy Ci zaoferować ?

 • prowadzenie zajęć przez doświadczoną kadrę pedagogiczną, posiadającą certyfikaty czynnych egzaminatorów i weryfikatorów OKE - uczestniczących co roku w ocenianiu prac maturalnych, np. z języka polskiego i języka angielskiego
 • współpracę i wyjazdy przedmiotowe na UJ w Krakowie i inne uczelnie wyższe
 • wyjazdy zagraniczne w ramach Projektu Erasmus + i Zielonej Szkoły
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach, m.in. Olimpiada o Indeks UJ, Olimpiada Psychologiczna, Olimpiada Biologiczna, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski i inne
 • dodatkowe, bezpłatne konsultacje przygotowujące do matury, zajęcia rozwijające i wyrównawcze