28 grudnia 2023 roku dyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju Pani Maria Aleksander-Pisz podpisała umowę o współpracy z Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "Inex", reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Cinala. Umowa dotyczy miedzy innymi organizacji praktyk i staży zawodowych oraz pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jak również ogólnych kompetencji potrzebnych w przyszłej, zawodowej pracy. Co roku staramy się poszerzać zakres współpracy z lokalnymi firmami, mając na uwadze podnoszenie jakości pracy szkoły i kształcenia zawodowego. Liczymy na owocną współpracę!