29 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego dla Absolwentów ZSP Krynica-Zdrój. Akademię poprzedziła Msza Święta w Kościele MBNP w Krynicy -Zdroju.

Dyrektor szkoły Maria Aleksander-Pisz złożyła życzenia i pogratulowała absolwentom klas III LO, IV TEG, IV TH oraz IV TI.
Podziękowała wychowawcom Paniom Helenie Bukowiec, Ewie Madzik-Kani, Aleksandrze Bieniek i Panu Rafałowi Bieńkowi za wychowawczą i dydaktyczną pracę.
Dyrektor szkoły podziękowała za współpracę rodzicom, Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi.

Wręczyła nagrody, listy gratulacyjne dla rodziców i dyplomy dla uczniów, którzy skończyli szkołę z wyróżnieniem.

Klasa III LO:
Gabriela Miazga - 5,29 - Stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Stypendystka Starosty Powiatu Nowosądeckiego. Laureatka Złotego Indeksu Akademii WSP w Krakowie;
Klaudia Mokrzycka - 4,94.;
Małgorzata Kałuzińska - 4,89;
Edyta Homa - 4,78;
Klaudia Klóska - 4,78.

Klasa IV TEG:
Kamila Wolff - 5,56 - Stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Stypendystka Starosty Powiatu Nowosądeckiego, Mistrzyni Powiatu w Szachach;
Mateusz Homa - 5,30;
Aleksandra Obrzut - 4,92;
Natalia Moskal - 4,78.

Klasa IV Th:
Anna Homa - 4,81,
Joanna Motyka - 4,78.

Klasa IV TI:
Sebastian Groń - 5,28,
Arkadiusz Oleksy - 5,0 (Stypendyści Starosty Powiatu Nowosądeckiego).

Podczas uroczystości wręczono indeksy szkół wyższych:

- Złoty Indeks Akademii WSB w Krakowie - Bezpieczeństwo Narodowe - Specjalność Bezpieczeństwo w Ochronie Przeciwpożarowej przypadł w udziale Gabrieli Miazdze, absolwentce LO, Stypendystce Prezesa Rady Ministrów i Stypendystce Starosty Powiatu Nowosądeckiego,

- Indeks na kierunku archeologia na Wydziale Historycznym UJ otrzymała Julia Kapituła, absolwentka LO - laureatka XXVI Konkursu Wiedzy o UJ.

Miłym akcentem uroczystości była obecność Pana Mariana Dobosza - Członka Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, który po raz kolejny ufundował nagrody specjalne dla najlepszych sportowców ZSP Krynica-Zdrój wśród uczniów LO i Technikum. Pan Marian Dobosz, pogratulował absolwentom, wszystkim uczniom reprezentującym szkołę podczas zawodów sportowych organizowanych przez Powiat Nowosądecki w ramach Cyklu Licealiady Sportowej Szkół Ponadpodstawowych. Wręczył nagrody: Zuzannie Galant, Julii Bober, Danielowi Tomasiakowi i Norbertowi Wojtarowiczowi.

Akademię przygotowali uczniowie klasy 3 ABp pod kierunkiem Pani Doroty Franczak i Pana Marka Sowy.