Pan mgr inż. Tadeusz Cichy urodził się 10 sierpnia 1922 r .w Swoszowicach. Absolwent Leśnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, przyjaciel młodzieży, społecznik, długoletni Prezes Krynickiego Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych. Świętej pamięci Tadeusz Cichy w 1943 roku wstąpił do partyzantki i walczył w oddziale Batalionów Chłopskich pod dowództwem Komendanta Gminy Józefa Bochni. W konspiracji Batalionów Chłopskich nosił pseudonim „Sęp”. Podczas walk o Skalbmierz 5 sierpnia 1944 r. walczył w OP „Śmiałego”. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Zespole Szkół Metalowo-Drzewnych w Krynicy w 1953 roku- jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od 1955 roku pełnił funkcję kierownika warsztatów szkolnych w Krynicy. 1.09.1966 roku objął stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych. Zarządzał szkołą przez 19 lat, by w roku 1985 odejść na zasłużoną emeryturę. Za wyniki swojej pracy Pan Tadeusz Cichy był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Największa nagroda to szacunek i wdzięczność uczniów i współpracowników. Spoczywaj w pokoju!