KOMUNIKATY

ZEBRANIE Z RODZICAMI KLAS MATURALNYCH

Dnia 28 września 2022 r. odbędą się zebrania z rodzicami i uczniami klas maturalnych .Spotkania odbędą się wg . harmonogramu.


Klasa 4Abp

-godz. 16.00-spotkanie na hali sportowej rodziców i uczniów dot. procedur maturalnych
-godz. 16.30 – spotkanie rodziców z wychowawcą sala 14.

Klasy 4TH,4TI,4TB,4EG

-godz. 16.30- spotkanie na hali sportowej rodziców i uczniów dot. procedur maturalnych
-godz.17.00-spotkanie rodziców z wychowawcą

4th- sala 121
4ti- sala 136
4tb- sala 9
4eg- sala 117ZEBRANIE Z RODZICAMI

Uprzejmie informuję, że dnia 6 września 2022r. ( wtorek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas (oprócz klas maturalnych). Spotkania z wychowawcami odbędą się wg harmonogramu.

Bardzo proszę o przybycie, gdyż na zebraniu zostaną przedstawione Państwu najważniejsze informacje dotyczące organizacji oraz funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

Maria Aleksander-Pisz

UBEZPIECZENIEInformujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 szkoła nie będzie pośredniczyć w organizowaniu ubezpieczenia grupowego uczniów. Ubezpieczenie ucznia jest nieobowiązkowe. Szkoła nie jest zobowiązana do organizowania ubezpieczenia uczniów i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Każdy rodzic/opiekun prawny może indywidualnie ubezpieczyć ucznia w wybranej firmie ubezpieczeniowej.
Skip to content