24 stycznia 2023 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Krynickich Seniorów przy współudziale FundacjiBratnia Dusza i Oddziału Rejonowego PCK w Starym Sączu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Burmistrz Krynicy-Zdroju Pan Piotr Ryba, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Pani Irena Weber-Grelecka, Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej Pani Beata Oleksy, Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów Pan Marcin Krzemiński, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Grzegorz Koza, Prezeska Fundacji Bratnia Dusza Pani Iwona Romaniak, Wiceprezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Pan Dariusz Cieśla, Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Pan Tomasz Klimek, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Karolina Aleksander, Dyrektor Przedszkola nr. 5 Pani Renata Bodziony, Przewodniczący Rady Seniorów Pan Tomasz Szczotka oraz inni, licznie zaproszeni goście. Zebrani goście wysłuchali noworocznego koncertu Krynickich Seniorów pod kierunkiem Pani Rozalii Jarząbek. W programie artystycznym wystąpili również goście z Ukrainy: Olga Liszczuk, Natalia Demchuk oraz dziecieńca grupa artystyczna pod kierunkiem Natalii Paramonovej. W tradycyjnych jasełkach zaprezentowali się uczniowie ZSP Krynica-Zdrój. Częścią gastronomiczną wraz z obsługą gości zajęły się klasy technikum gastronomicznego i hotelarskiego pod kierunkiem Pań: Doroty Pacut, Małgorzaty Sędzimir i Joanny Sowy. Za nagłośnienie i efekty audio-wizualne dziękujemy Panu Adamowi Mrozowi- Uzdrowisko Krynica-Żegiestów.